Eerste stappen richting certificering EcoVadis

Met de certificering van CO2-Prestatieladder zijn de eerste stappen gezet voor een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarin Eurostrut de verantwoording neemt om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze planeet en maatschappij. Eurostrut heeft het voortouw genomen om een volgend certificeringstraject te starten, te weten die van EcoVadis.

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Eurostrut neemt initiatieven en maakt keuzen op elk van deze thema’s die bijdragen aan een betere wereld, voor en samen met onze medewerkers en business partners.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email