Effect maatregelen CO₂ reductie in 2023

Energiebeleid
Zoals eerder gecommuniceerd, heeft als doel de uitstoot van CO₂ in 2026 te reduceren met 20% ten opzichte van het jaar 2021.

Informatie over huidig energieverbruik
Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2-Footprint. Het inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2023 was onze footprint 53,9 ton CO₂ tegenover 72,4 ton CO₂ in 2022. Hieronder de grafiek met de CO₂ footprint over heel het jaar 2023.

CO₂ Reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO₂-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1 en 2 doelstellingen Eurostrut
Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO₂ uitstoten.

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
• Scope 1: 20% reductie in 2026 ten opzichte van 2021
• Scope 2: 80% reductie in 2026 ten opzichte van 2021

CO₂-reductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren hebben we maatregelen opgesteld. Onderstaand een aantal belangrijke welke op onze medewerkers betrekking hebben:
• Aanpassen mobiliteitsregeling. 
• Extra laadpalen bij kantoor
• Het nieuwe rijden
• Bandenspanning controleren
• Onderzoek energiebesparing
• Onderzoek FSC papier
• Onderzoek emmisieloos leveren

Voortgang / trend
Sinds 2023 zijn een aantal doelstellingen aangepast. De voortgang van de CO₂-reductiedoelstellingen is weergegeven in de onderstaande grafiek.

Het afgelopen jaar is minder ton CO₂ uitgestoten in vergelijking met 2022. Ook de relatieve CO₂-uitstoot is gedaald!

In 2023 is het gebruik van diesel verder afgenomen. Dit geldt eveneens voor benzine als fossiele brandstof. Ten grondslag hiervan ligt de mobiliteitsregeling waarin de criteria voor een leaseauto zijn opgenomen. Deze schrijft alleen gebruik van elektrische wagens voor. Mede hierdoor is het elektrisch verbruik binnen het wagenpark dan ook aanzienlijk gestegen.

In december 2022 hebben wij het naastgelegen pand samengevoegd met ons pand aan de Van Heekstraat 18 te Schiedam. Hiermee is het totale oppervlakte 50% gegroeid. De absolute impact hiervan op het gasverbruik is dan ook zichtbaar en laat een toename van 616,11 ton CO₂ zien.

Wanneer we kijken naar het verbruik per m2 meter of per FTE zien we een aanzienlijke daling. Deze is eveneens zichtbaar voor het elektraverbruik. Bij de verbouwing van beide panden zijn deze voorzien van LED-verlichting en bewegingssensoren die de verlichting activeert wanneer er een ruimte wordt betreden. Ook zijn in de verschillende ruimten airco’s geplaatst waar naast koelen ook verwarmt kan worden.

Zo wordt er dus goed aangetoond dat met de juiste sturing vanuit de directie en de juiste houding van de medewerkers het allemaal haalbaar is!

Individuele bijdrage
Wij vragen onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
• Controleer iedere maand de bandenspanning.
• Rij bewust.
• Zet de motor uit wanneer je het materieel niet gebruikt.

Samen
Wij vragen onze medewerkers mee te denken om onze CO₂-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO₂-reductiedoelstelling te behalen.

Heeft u echter een goed idee voor energie of CO2-reductie, horen wij graag van u via info@eurostrut.com.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email