CO2-FOOTPRINT

Scope 1 & Scope 2

Ieder jaar maakt Eurostrut de CO2-uitstoot ten gevolge van haar activiteiten inzichtelijk.

In referentiejaar 2021 bedroeg de CO2-Footprint van Eurostrut 61,6 ton CO2. In 2022 bedroeg de CO2-Footprint van Eurostrut 71,4 ton CO2. En in 2023 66,9 ton CO2.