Keteninitiatieven

Deelname keteninitiatieven en -programma's

Omdat reductie van de CO2-emissie verder gaat dan de eigen bedrijfsvoering, investeert Eurostrut in samenwerking en het delen van kennis op het gebied van CO2-reductie. Hiervoor neemt Eurostrut deel aan diverse keteninitiatieven en -programma’s van partners, brancheverenigingen of kennisinstituten.