Duurzaam ondernemen: Eurostrut verlengt certificering voor de CO2-Prestatieladder

Bij Eurostrut zijn we ervan overtuigd dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en de samenleving. Daarom zijn we trots te kunnen aankondigen dat we onze certificering op stap 3 van de CO2-Prestatieladder met succes hebben verlengd.

CO2-uitstoot verminderen
We erkennen de impact die onze activiteiten hebben op het milieu en de maatschappij, en we zetten ons in om deze impact te verminderen. Dit doen we door voortdurend te investeren in het verduurzamen van onze productieprocessen, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en onze CO2-uitstoot te verminderen. Het verlengen van de certificering op stap 3 van de CO2-Prestatieladder bevestigt onze inzet om actief bij te dragen aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en om onze leveranciers te betrekken bij onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voortdurende verbetering
We streven naar voortdurende verbetering en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn trots op onze toewijding aan een betere toekomst en nodigen u uit om ons te vergezellen op deze reis.

Groen denken = groen doen!

Om opdrachtgever Actemium te voorzien van 100% elektrisch – en dus groen – transport hebben Eurostrut en Snelweg Logistics de handen ineengeslagen. Zo werd ruim 36 kilometer aan kabeldraagsystemen met zero-emissie geladen in Schiedam, getransporteerd en gelost op de bouwlocatie in de Rotterdamse Botlek.

Hierbij heeft Eurostrut het initiatief genomen om bij te dragen aan ‘Actemium Connects’, een project waarbij Actemium samen met haar partners in de supply chain onderzoekt hoe er efficiënter, effectiever, maar vooral ook duurzamer gewerkt kan worden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email