Eurostrut gaat voor CO2 reductie!

Steeds meer opdrachtgevers beloont opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Eurostrut wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Eurostrut halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2021 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

Om deze uitstoot te reduceren heeft Eurostrut de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1 & 2 doelstellingen Eurostrut *
Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO2 uitstoten.
*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet.

Doelstellingen
Om deze doelstelling te realiseren heeft Eurostrut een aantal doelstellingen opgesteld:

  • Het bijhouden van de km-standen bij iedere tankbeurt.
  • Inventariseren naar overstap Groene Stroom.

Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Bedenkt bij het uitprinten van documenten of dit wel echt nodig is. Besparing op papierverbruik is ook CO2-reductie.
  • Apparaten uit wanneer ze niet gebruikt worden.
  • Bandenspanning van de bedrijfsvoertuigen controleren.

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email