Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Omdat wij ook denken aan de toekomst, streeft Eurostrut naar een duurzame bedrijfsvoering waarbinnen People, Planet en Profit centraal staan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Eurostrut een vanzelfsprekendheid.

Naast goede arbeidsvoorwaarden, investeert Eurostrut in een gezond werkklimaat voor onze werknemers. Persoonlijke aandacht en een inspirerende werkomgeving, waarbinnen ergonomie en veiligheid belangrijke punten zijn, moeten een bijdrage leveren aan een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Eurostrut wil zo een stabiele basis bieden voor onze werknemers.

Zorg dragen voor het milieu zien wij als belangrijk onderdeel als gevolg van de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten. Wij letten op ons energieverbruik, proberen verspillingen zoveel mogelijk te voorkomen en investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid. Door planning te optimaliseren en in dialoog te gaan met onze toeleveranciers en opdrachtgevers streven wij onze mobiliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Eurostrut conformeert zich aan de CO2-Prestatieladder niveau 3. Wij gebruiken de CO2-Prestatieladder om inzicht te krijgen in het energieverbruik en CO2-uitstoot van de organisatie. Met de CO2-Prestatieladder wordt er structureel aandacht geschonken aan energiebesparende maatregelen en dit gewaarborgd. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.