Eurostrut blijft maatregelen nemen om CO₂ te reduceren

Energiebeleid
Wij willen de uitstoot van CO₂ en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.

Informatie over huidig energieverbruik
Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO₂ footprint. Het inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2022 was onze footprint 72,4 ton CO₂. Hieronder de grafiek met de CO₂ footprint over heel het jaar 2022.

CO₂ Reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO₂-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1 en 2 doelstellingen Eurostrut
Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO2 uitstoten

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
• Scope 1: 20% reductie in 2026 ten opzichte van 2021
• Scope 2: 80% reductie in 2020 ten opzichte van 2021

CO₂-reductiemaatregelen
Om deze doelstelling te realiseren hebben we maatregelen opgesteld. Onderstaand een aantal belangrijke welke op onze medewerkers betrekking hebben:
• Aanpassen mobiliteitsregeling
• Extra laadpalen bij kantoor
• Beleid Ov-jaarkaart opstellen
• Deelname low-car-diet
• Deelauto en carpoolen
• Het nieuwe rijden
• Bandenspanning controleren
• Slimme thermostaatknoppen
• Onderzoek energiebesparing

Voortgang / trend
Sinds 2022 zijn er nieuwe doelstellingen opgesteld. De voortgang van de CO₂-reductiedoelstellingen is weergegeven in de onderstaande grafiek. Het afgelopen jaar is minder ton CO₂ uitgestoten in vergelijking met 2021. Ook de relatieve CO₂-uitstoot is gedaald! In 2022 is er aantoonbaar gereduceerd op dieselverbruik. Zo wordt er dus goed aangetoond dat met de juiste sturing vanuit de directie en de juiste houding van de medewerkers het allemaal haalbaar is!

Individuele bijdrage
Wij vragen onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
• Controleer iedere maand de bandenspanning.
• Rij bewust.
• Zet de motor uit wanneer je het materieel niet gebruikt.

Wij vragen onze medewerkers mee te denken om onze CO₂-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO₂-reductiedoelstelling te behalen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email