Tag Archive: MVO

 1. Duurzaam ondernemen: Eurostrut verlengt certificering voor de CO2-Prestatieladder

  Leave a Comment

  Bij Eurostrut zijn we ervan overtuigd dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en de samenleving. Daarom zijn we trots te kunnen aankondigen dat we onze certificering op stap 3 van de CO2-Prestatieladder met succes hebben verlengd.

  CO2-uitstoot verminderen
  We erkennen de impact die onze activiteiten hebben op het milieu en de maatschappij, en we zetten ons in om deze impact te verminderen. Dit doen we door voortdurend te investeren in het verduurzamen van onze productieprocessen, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en onze CO2-uitstoot te verminderen. Het verlengen van de certificering op stap 3 van de CO2-Prestatieladder bevestigt onze inzet om actief bij te dragen aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en om onze leveranciers te betrekken bij onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Voortdurende verbetering
  We streven naar voortdurende verbetering en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn trots op onze toewijding aan een betere toekomst en nodigen u uit om ons te vergezellen op deze reis.

  Groen denken = groen doen!

  Om opdrachtgever Actemium te voorzien van 100% elektrisch – en dus groen – transport hebben Eurostrut en Snelweg Logistics de handen ineengeslagen. Zo werd ruim 36 kilometer aan kabeldraagsystemen met zero-emissie geladen in Schiedam, getransporteerd en gelost op de bouwlocatie in de Rotterdamse Botlek.

  Hierbij heeft Eurostrut het initiatief genomen om bij te dragen aan ‘Actemium Connects’, een project waarbij Actemium samen met haar partners in de supply chain onderzoekt hoe er efficiënter, effectiever, maar vooral ook duurzamer gewerkt kan worden.

 2. Eurostrut behaalt zilveren medaille van EcoVadis

  Leave a Comment

  Met het behalen van de EcoVadis certificering onderstreept Eurostrut haar MVO-beleid. De organisatie heeft het MVO-beleid van Eurostrut beoordeeld op 21 indicatoren binnen vier thema’s: Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Deze beoordeling maakt duidelijk waar zowel sterke punten van en kansen voor Eurostrut liggen.

  Top 15% best presterende bedrijven in de wereld

  “De afgelopen 3 jaar zijn er grote stappen gezet in de professionalisering van onze organisatie. Een goed  MVO-beleid is hier onderdeel van. Het toetsen van ons MVO-beleid en het behalen van de EcoVadis certificering was voor ons een belangrijk doel. Wij waren ervan overtuigd een aantal zaken goed op orde te hebben. Dat wij direct de zilveren medaille zouden ontvangen, kwam echter als een verrassing”, aldus Olav de Swaaf, managing director Eurostrut.

  Voor 2024 is Eurostrut bekroond met een zilveren medaille voor haar prestaties op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en kan trots zijn op een score van (70/100) voor duurzaam ondernemen.

  Met deze score behoort Eurostrut tot de top 15% van de beoordeelde bedrijven in haar sector wereldwijd. Eurostrut heeft bijzonder hoge cijfers op het gebied van milieu, arbeids- en mensenrechten behaald.

  Over EcoVadis

  Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis uitgegroeid tot één van de grootste en meest vertrouwde aanbieder van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, met momenteel een wereldwijd netwerk van meer dan 130.000 beoordeelde bedrijven.

  De methodologie van Ecovadis is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000, die betrekking heeft op meer dan 220 uitgavencategorieën en meer dan 180 landen. De Duurzaamheidsscorecard illustreert de prestaties van 21 indicatoren in vier thema’s:

  1. Milieu
  2. Arbeids- en mensenrechten
  3. Ethiek
  4. Duurzaam inkopen
 3. Nu ook 100% groen transport bij Eurostrut

  Leave a Comment

  Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Eurostrut. Het is onze ambitie om de klimaatvoetafdruk van onze bezorgdienst te verminderen in de komende jaren. Om dit te realiseren bieden wij onze relaties duurzame alternatieven aan.

  Voor een groot project van Actemium Nederland, zet Eurostrut voor het eerst elektrisch transport in. Hiervoor werken wij samen met onze businesspartner Snelweg Logistics, die onze producten met 100% elektrische vrachtwagens naar de projectlocatie vervoert. En niet alleen de vrachtwagens, maar ook de kooiapen zijn elektrisch waarmee we eveneens de CO2-uitstoot tijdens het lossen op de bouwplaats beperken.

  In onderstaande video gaan Marco Snoek, Frans Buijsen, Michel Hamers, Gilles van Dobben en Olav de Swaaf in op de samenwerking, duurzaamheid en het emissievrij transport van 36 kilometer aan kabeladders.

 4. Eurostrut brengt een nieuwe catalogus uit

  Leave a Comment

  De 196 pagina’s tellende catalogus geeft een overzicht van het complete assortiment welke bestaat uit ruim 6.500 producten. Met de nieuwe catalogus introduceert Eurostrut ook haar eigen kabelgoot.

  De lay-out van de catalogus is aangepast en er is meer nadruk gelegd op de kabelladders, scheepsladders, kabelbeschermbuizen en montagesystemen welke Eurostrut als producent onder eigen naam uitbrengt. Naast uitgebreide productinformatie en overzichtelijke tekeningen, is bij de artikelen aangegeven of deze uit voorraad leverbaar zijn.

  Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Eurostrut. Naast een digitale versie is er een hardcopy versie verkrijgbaar. Deze is gedrukt op gerecycled FSC-papier waardoor er geen bomen hoefde te worden gekapt. Met het uitbrengen van de catalogus zijn er 8 bomen geplant waarmee de catalogus CO2-positief is.

  Download een digitale versie of vraag een hardcopy catalogus aan welke wij per post zullen versturen of persoonlijk komen langbrengen.

  FSC en Trees for All

  Onze drukker is sinds 2012 FSC-gecertificeerd. Zij drukken op 100% CO2-neutraal FSC® papier. Van oud FSC-papier maken zij nieuw papier en de inkt die uit het oude papier wordt gehaald, wordt weer gebruikt in asfalt. Daarnaast werkt onze drukker samen met Trees for All. Bij iedere bestelling vanaf € 250,- plant Trees for All een boom uit naam van de drukker. Voor onze catalogus zijn in totaal 8 nieuwe bomen gepland door Trees for All.

 5. Effect maatregelen CO₂ reductie in 2023

  Leave a Comment

  Energiebeleid
  Zoals eerder gecommuniceerd, heeft als doel de uitstoot van CO₂ in 2026 te reduceren met 20% ten opzichte van het jaar 2021.

  Informatie over huidig energieverbruik
  Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2-Footprint. Het inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2023 was onze footprint 53,9 ton CO₂ tegenover 72,4 ton CO₂ in 2022. Hieronder de grafiek met de CO₂ footprint over heel het jaar 2023.

  CO₂ Reductiedoelstelling
  Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO₂-reductiedoelstelling opgesteld:

  Scope 1 en 2 doelstellingen Eurostrut
  Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO₂ uitstoten.

  Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
  • Scope 1: 20% reductie in 2026 ten opzichte van 2021
  • Scope 2: 80% reductie in 2026 ten opzichte van 2021

  CO₂-reductiemaatregelen
  Om deze doelstelling te realiseren hebben we maatregelen opgesteld. Onderstaand een aantal belangrijke welke op onze medewerkers betrekking hebben:
  • Aanpassen mobiliteitsregeling. 
  • Extra laadpalen bij kantoor
  • Het nieuwe rijden
  • Bandenspanning controleren
  • Onderzoek energiebesparing
  • Onderzoek FSC papier
  • Onderzoek emmisieloos leveren

  Voortgang / trend
  Sinds 2023 zijn een aantal doelstellingen aangepast. De voortgang van de CO₂-reductiedoelstellingen is weergegeven in de onderstaande grafiek.

  Het afgelopen jaar is minder ton CO₂ uitgestoten in vergelijking met 2022. Ook de relatieve CO₂-uitstoot is gedaald!

  In 2023 is het gebruik van diesel verder afgenomen. Dit geldt eveneens voor benzine als fossiele brandstof. Ten grondslag hiervan ligt de mobiliteitsregeling waarin de criteria voor een leaseauto zijn opgenomen. Deze schrijft alleen gebruik van elektrische wagens voor. Mede hierdoor is het elektrisch verbruik binnen het wagenpark dan ook aanzienlijk gestegen.

  In december 2022 hebben wij het naastgelegen pand samengevoegd met ons pand aan de Van Heekstraat 18 te Schiedam. Hiermee is het totale oppervlakte 50% gegroeid. De absolute impact hiervan op het gasverbruik is dan ook zichtbaar en laat een toename van 616,11 ton CO₂ zien.

  Wanneer we kijken naar het verbruik per m2 meter of per FTE zien we een aanzienlijke daling. Deze is eveneens zichtbaar voor het elektraverbruik. Bij de verbouwing van beide panden zijn deze voorzien van LED-verlichting en bewegingssensoren die de verlichting activeert wanneer er een ruimte wordt betreden. Ook zijn in de verschillende ruimten airco’s geplaatst waar naast koelen ook verwarmt kan worden.

  Zo wordt er dus goed aangetoond dat met de juiste sturing vanuit de directie en de juiste houding van de medewerkers het allemaal haalbaar is!

  Individuele bijdrage
  Wij vragen onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
  • Controleer iedere maand de bandenspanning.
  • Rij bewust.
  • Zet de motor uit wanneer je het materieel niet gebruikt.

  Samen
  Wij vragen onze medewerkers mee te denken om onze CO₂-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO₂-reductiedoelstelling te behalen.

  Heeft u echter een goed idee voor energie of CO2-reductie, horen wij graag van u via info@eurostrut.com.

 6. Eerste stappen richting certificering EcoVadis

  Leave a Comment

  Met de certificering van CO2-Prestatieladder zijn de eerste stappen gezet voor een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarin Eurostrut de verantwoording neemt om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze planeet en maatschappij. Eurostrut heeft het voortouw genomen om een volgend certificeringstraject te starten, te weten die van EcoVadis.

  De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Eurostrut neemt initiatieven en maakt keuzen op elk van deze thema’s die bijdragen aan een betere wereld, voor en samen met onze medewerkers en business partners.

 7. Tussenstand CO₂ reductie in 2023

  Leave a Comment

  Energiebeleid
  Zoals eerder gecommuniceerd, heeft als doel de uitstoot van CO₂ in 2026 te reduceren met 20% ten opzichte van het peiljaar 2021.

  Informatie over huidig energieverbruik
  Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2-Footprint. Het inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In de eerste helft van 2023 was onze footprint 35,0 ton CO₂ tegenover 37,3 ton CO₂ gemeten over dezelfde periode  in 2022. Hieronder de grafiek met de CO₂ footprint de eerste 6 maanden van het jaar 2023.

  CO₂ Reductiedoelstelling
  Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO₂-reductiedoelstelling opgesteld:

  Scope 1 en 2 doelstellingen Eurostrut
  Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO₂ uitstoten.

  Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
  • Scope 1: 20% reductie in 2026 ten opzichte van 2021
  • Scope 2: 80% reductie in 2026 ten opzichte van 2021

  CO₂-reductiemaatregelen
  Om deze doelstelling te realiseren hebben we maatregelen opgesteld. Onderstaand een aantal belangrijke welke op onze medewerkers betrekking hebben:
  • Aanpassen mobiliteitsregeling. 
  • Extra laadpalen bij kantoor
  • Het nieuwe rijden
  • Bandenspanning controleren
  • Onderzoek energiebesparing
  • Onderzoek FSC papier

  Voortgang / trend
  Sinds 2023 zijn een aantal doelstellingen aangepast. De voortgang van de CO₂-reductiedoelstellingen is weergegeven in de onderstaande grafiek.

  Het afgelopen halfjaar is minder ton CO₂ uitgestoten in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Ook de relatieve CO₂-uitstoot is gedaald!

  In december 2022 hebben wij het naastgelegen pand samengevoegd met ons pand aan de Van Heekstraat 18 te Schiedam. Hiermee is het totale oppervlakte 50% gegroeid. De absolute impact hiervan op het gasverbruik is dan ook zichtbaar en laat een toename van 1665,90 ton CO₂ zien.

  Wanneer we kijken naar het verbruik per m2 meter of per FTE zien we een aanzienlijke daling. Deze is eveneens zichtbaar voor het elektraverbruik. Bij de verbouwing van beide panden zijn deze voorzien van LED-verlichting en bewegingssensoren die de verlichting activeert wanneer er een ruimte wordt betreden. Ook zijn in de verschillende ruimten airco’s geplaatst waar naast koelen ook verwarmt kan worden.

  Zo wordt er dus goed aangetoond dat met de juiste sturing vanuit de directie en de juiste houding van de medewerkers het allemaal haalbaar is!

  Individuele bijdrage
  Wij vragen onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
  • Controleer iedere maand de bandenspanning.
  • Rij bewust.
  • Zet de motor uit wanneer je het materieel niet gebruikt.

  Samen
  Wij vragen onze medewerkers mee te denken om onze CO₂-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO₂-reductiedoelstelling te behalen.

  Heeft u echter een goed idee voor energie of CO2-reductie, horen wij graag van u via info@eurostrut.com.

 8. Duurzaam ondernemen: Eurostrut stapt op de CO2-Prestatieladder

  Leave a Comment

  Bij Eurostrut geloven we dat we als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze planeet en de maatschappij. Daarom zijn we gecertificeerd op stap 3 van de CO2-Prestatieladder.
   
  Als bedrijf nemen we onze impact op het milieu en de samenleving serieus en werken we er hard aan om deze te verminderen. Dit doen we onder andere door het verduurzamen van onze productieprocessen, het investeren in duurzame energie en het verminderen van onze CO2-uitstoot. We zijn er trots op dat we op stap 3 van de CO2-Prestatieladder zijn gecertificeerd, wat betekent dat we ons actief inzetten voor het verminderen van onze CO2-uitstoot en het betrekken van onze leveranciers bij onze MVO-inspanningen.
   
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons geen trend of een hype, maar een integraal onderdeel van ons bedrijf. We streven ernaar om voortdurend te verbeteren en ons steeds verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Bij Eurostrut zijn we er trots op dat we ons inzetten voor een betere toekomst en we hopen dat u ons wilt vergezellen op deze reis. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over onze producten en MVO-inspanningen.