Tag Archive: duurzaamheid

 1. Duurzaam ondernemen: Eurostrut stapt op de CO2-Prestatieladder

  Leave a Comment

  Bij Eurostrut geloven we dat we als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze planeet en de maatschappij. Daarom zijn we gecertificeerd op stap 3 van de CO2-Prestatieladder.
   
  Als bedrijf nemen we onze impact op het milieu en de samenleving serieus en werken we er hard aan om deze te verminderen. Dit doen we onder andere door het verduurzamen van onze productieprocessen, het investeren in duurzame energie en het verminderen van onze CO2-uitstoot. We zijn er trots op dat we op stap 3 van de CO2-Prestatieladder zijn gecertificeerd, wat betekent dat we ons actief inzetten voor het verminderen van onze CO2-uitstoot en het betrekken van onze leveranciers bij onze MVO-inspanningen.
   
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons geen trend of een hype, maar een integraal onderdeel van ons bedrijf. We streven ernaar om voortdurend te verbeteren en ons steeds verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Bij Eurostrut zijn we er trots op dat we ons inzetten voor een betere toekomst en we hopen dat u ons wilt vergezellen op deze reis. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over onze producten en MVO-inspanningen.

 2. Eurostrut blijft maatregelen nemen om CO₂ te reduceren

  Leave a Comment

  Energiebeleid
  Wij willen de uitstoot van CO₂ en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.

  Informatie over huidig energieverbruik
  Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO₂ footprint. Het inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2022 was onze footprint 72,4 ton CO₂. Hieronder de grafiek met de CO₂ footprint over heel het jaar 2022.

  CO₂ Reductiedoelstelling
  Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO₂-reductiedoelstelling opgesteld:

  Scope 1 en 2 doelstellingen Eurostrut
  Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO2 uitstoten

  Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
  • Scope 1: 20% reductie in 2026 ten opzichte van 2021
  • Scope 2: 80% reductie in 2020 ten opzichte van 2021

  CO₂-reductiemaatregelen
  Om deze doelstelling te realiseren hebben we maatregelen opgesteld. Onderstaand een aantal belangrijke welke op onze medewerkers betrekking hebben:
  • Aanpassen mobiliteitsregeling
  • Extra laadpalen bij kantoor
  • Beleid Ov-jaarkaart opstellen
  • Deelname low-car-diet
  • Deelauto en carpoolen
  • Het nieuwe rijden
  • Bandenspanning controleren
  • Slimme thermostaatknoppen
  • Onderzoek energiebesparing

  Voortgang / trend
  Sinds 2022 zijn er nieuwe doelstellingen opgesteld. De voortgang van de CO₂-reductiedoelstellingen is weergegeven in de onderstaande grafiek. Het afgelopen jaar is minder ton CO₂ uitgestoten in vergelijking met 2021. Ook de relatieve CO₂-uitstoot is gedaald! In 2022 is er aantoonbaar gereduceerd op dieselverbruik. Zo wordt er dus goed aangetoond dat met de juiste sturing vanuit de directie en de juiste houding van de medewerkers het allemaal haalbaar is!

  Individuele bijdrage
  Wij vragen onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
  • Controleer iedere maand de bandenspanning.
  • Rij bewust.
  • Zet de motor uit wanneer je het materieel niet gebruikt.

  Wij vragen onze medewerkers mee te denken om onze CO₂-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO₂-reductiedoelstelling te behalen.

 3. Nieuwe kantoren: een gezonde werkomgeving

  Leave a Comment

  Bij Eurostrut hechten we niet alleen veel waarde aan duurzaamheid en MVO, maar ook aan een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. We zijn ons ervan bewust dat een goede werkomgeving bijdraagt aan de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van onze medewerkers. Daarom streven we ernaar om een veilige, gezonde en ergonomische werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers.

  Ergonomische werkplekken

  Onlangs hebben we – na een periode van intensieve verbouwingen en uitbreiding van ons pand – ook onze kantoren voorzien van nieuw meubilair. We hebben geïnvesteerd in ergonomische werkplekken en -hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers comfortabel en veilig kunnen werken. Zo beschikken we bijvoorbeeld over verstelbare bureaus en stoelen die de juiste ondersteuning bieden voor een goede houding tijdens het werk. Daarnaast besteden we aandacht aan goede verlichting en ventilatie om vermoeidheid en gezondheidsklachten te voorkomen.

  Persoonlijke ontwikkeling

  Naast fysieke aspecten van een gezonde werkomgeving, vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich betrokken voelen bij het bedrijf en zich kunnen ontwikkelen. We bieden mogelijkheden voor opleiding en training om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te vergroten en hen te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. Ook hebben we regelmatig contactmomenten met onze medewerkers om feedback te geven en te ontvangen, en zo te zorgen voor een open en transparante communicatie.

  Positieve werkcultuur

  Bij Eurostrut geloven we dat onze medewerkers onze belangrijkste troef zijn en we willen dan ook dat ze zich gewaardeerd voelen. We streven ernaar om een positieve en inclusieve werkcultuur te creëren waarin onze medewerkers zich thuis voelen en met plezier naar hun werk gaan. Zo dragen we niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, maar ook aan de prestaties en het succes van ons bedrijf.

 4. Eurostrut gaat voor CO2 reductie!

  Leave a Comment

  Steeds meer opdrachtgevers beloont opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Eurostrut wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

  Om dit te realiseren berekent Eurostrut halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2021 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

  Om deze uitstoot te reduceren heeft Eurostrut de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

  Scope 1 & 2 doelstellingen Eurostrut *
  Eurostrut wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO2 uitstoten.
  *Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet.

  Doelstellingen
  Om deze doelstelling te realiseren heeft Eurostrut een aantal doelstellingen opgesteld:

  • Het bijhouden van de km-standen bij iedere tankbeurt.
  • Inventariseren naar overstap Groene Stroom.

  Individuele bijdrage
  Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Bedenkt bij het uitprinten van documenten of dit wel echt nodig is. Besparing op papierverbruik is ook CO2-reductie.
  • Apparaten uit wanneer ze niet gebruikt worden.
  • Bandenspanning van de bedrijfsvoertuigen controleren.

  We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

 5. Eerste stappen richting certificering CO2-Prestatieladder

  Leave a Comment

  Bij Eurostrut geloven we dat we als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een betere toekomst voor onze planeet en de maatschappij. We zijn momenteel druk bezig met het nemen van stappen om ons te certificeren op de CO2-Prestatieladder.

  Als bedrijf nemen we onze impact op het milieu en de samenleving serieus en werken we er hard aan om deze te verminderen. Dit doen we onder andere door het verduurzamen van onze productieprocessen, het investeren in duurzame energie en het verminderen van onze CO2-uitstoot. We zijn ervan overtuigd dat het behalen van de CO2-Prestatieladder-certificering ons zal helpen om onze duurzaamheidsdoelstellingen verder te versterken.

  Bij Eurostrut streven we ernaar om onze klanten te voorzien van duurzame oplossingen – zoals gebundelde transporten – die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de lange termijn kostenbesparingen kunnen opleveren.

  We streven ernaar om voortdurend te verbeteren en ons steeds verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Bij Eurostrut zijn we er trots op dat we ons inzetten voor een betere toekomst en we hopen dat u ons wilt vergezellen op deze reis. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over onze producten en onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie.